Sök SV-Utveckling (fd VA-Forsk) rapport  

Här kan ni söka efter SV-Utvecklings rapporter. Det går att söka efter rapport nr (t.ex. 1993-03), årtal, författare och valfria sökord. De valfria sökorden ska då återfinnas i titel, sammandrag eller sammanfattning. Ni kan välja godtyckligt antal sökord som ska avskiljas med blanktecken t.ex. [ vatten pumpar ]. Sökresultatet visar då alla rapporter som innehåller något av sökorden. Ni kan också begränsa sökningen genom att använda ordet "och" t.ex. [ vatten och pumpar ] Sökresultatet visar då endast de rapporter där båda orden förekommer. Observera att "och" skall skrivas med gemener och att sökning sker på exakta ord vilket innebär att sökmotorn skiljer på t.ex. orden "rening" och "reningsverk". Ni även kan kombinera flera ord med "och" mellan, precis på samma sätt som flera ord kan användas vid fritextsökning där ett blanksteg används mellan orden. Sökord måste innefatta minst fyra bokstäver.

För att se sammanfattning och pdf-fil för en sökt rapport klickar ni på rapportens titel.

Sammandrag och sammanfattning finns för alla utgivna rapporter sedan starten 1992. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer.

För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till Vattenbokhandeln för beställning.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Svenskt Vattens dataskyddspolicy.